Sådan aflæses en (strip) graviditetstest

Strip graviditetstest er kendetegnet ved at være den billigste form for graviditetstest. Dette skyldes at produktionen af en strip graviditetstest er væsentligt mindre omkostningstung, da der ikke er udgifter til den plastic, etc. som der anvendes til stav og kassette graviditetstest. Selve testenheden er den samme og strip-testen er derfor overordnet af samme kvalitet som andre typer af test.

Sådan fortolkes resultatet af en graviditetstest!
Når du skal aflæse resultatet af en graviditetstest – uanset type – gælder følgende:

  • Hvis der kommer 2 lige bredde lyserøde streger er graviditetstesten positiv
  • Hvis der kun kommer 1 streg er testen negativ.
  • Hvis der ingen streger kommer, er testen ugyldig. Dette skyldes oftest, at der ikke er kommet urin nok på graviditetstesten. Strip graviditetstest

 

Fortolkningsvanskeligheder
En graviditetstest er således meget let at aflæse. Ikke desto mindre er det et faktum, at der er en del, som oplever det som vanskeligt at tolke resultatet af en graviditetstest. Det er ligeledes et faktum, at fortolkningsvanskelighederne næsten udelukkende gør sig gældende i forhold til graviditetstest af strip-typen.

Anti-stof streger er ikke usynlige
Alle graviditetstest har to ”antistof streger”. En af disse streger vil altid blive lyserød (kontrolstregen) når den udsættes for fugt/urin. Den anden linje (teststregen) vil kun blive lyserød, hvis den udsættes for fugt/urin med en vis koncentration af hormonet hCG (graviditets-hormonet.)

Anti-stof streger ses tydeligere på strip graviditetstest
Disse antistof-streger er ikke usynlige. De er vanskelige at se, men de er der. Når de udsættes for fugt/urin, bliver de nemmere at se (fordi fugten får lyset til at afspejle anderledes.)

Den altoverskyggende grund til at nogle oplever det vanskeligt at tolke resultatet af en strip graviditetstest er fordi antistofstregen ved testlinjen i visse tilfælde lettere kan ”anes” på en strip test end på andre typer graviditetstest. Den manglende plastic-indkapsling bevirker at baggrundslys lettere slipper gennem testenheden, hvorved antistofstregen bliver mere tydelig. Denne antistofstreg kan derved forveksles med en teststreg og føre til fortolkningsvanskelighed.

Du skal derfor undgå, at der slipper baggrundslys gennem strip-testen, når du aflæser resultatet. Derfor må du aldrig aflæse resultatet:

  • Mens du holder strip-test ud i luften
  • Ved at holde strip-testen op mod lyset
  • Ved at lægge testen henover et glas, hvor der kan slippe lys op igennem.

Sådan undgår du fortolkningstvivl – Følg vejledningen!

  • Hvis du blot følger aflæsningsproceduren og lægger testen på en ren, tør og ikke absorberende flade, vil du ikke kunne se antistofstregen.

Langt de fleste episoder med fortolkningstvivl af en strip graviditetstest skyldes således at brugeren ikke følger den korrekte aflæsningsprocedure, men derimod nærstuderer testen op i lyset eller lignende i håbet om at kunne se 2 streger. Sådan en aflæsningsmåde kan som nævnt føre til, at man kan skelne anti-stof stregen og dermed føre til unødvendig fortolkningstvivl.

Andre fejlfortolkningskilder - skyggelinjer

En anden (mindre) forekommende fejlfortolkningskilde er de små fordampningslinjer, som kan forekomme på alle graviditetstest. Disse linjer kaldes ofte skyggelinjer. Linjen eller linjerne kan forekomme når urinen strømmer gennem testen og fordampes og er mere eller mindre forekommende afhængigt af luftfugtigheden i rummet, etc. Skyggelinjer kan forekomme på alle typer test og fremkommer særligt, hvis testen ikke kassereres efter det tidsrum som er angivet i vejledningen.

For at en graviditetstest er positiv, skal der fremkomme 2 lige bredde streger på testen. Fordampningslinjer ligner små grå blyantstreger skal derfor ikke forveksles med en teststreg.

Kundeservice

Fragt

Rabat

Forum

Guide til at blive gravid
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld         Afmeld